Molekular-kinetik nazariya haqida tushuncha dars ishlanmasi

Fizika (yunon. φυσικός — „tabiiy“, φύσις (physis) — „tabiat“) tabiiy borliq haqidagi fan boʻlib, koinotni tashkil etuvchi asosiy tarkiblarni, uning mohiyatini tushuntirib beruvchi maydon va uning xususiyatlarini oʻrganadi. Fizika — tabiat xaqidagi umumiy fan; materiyaning tuzilishi, shakli, xossalari va uning harakatlari hamda oʻzaro taʼsirlarining umumiy xususiyatlarini oʻrganadi. Bu xususiyatlar barcha moddiy tizimlarga xos. Turli va aniq moddiy tizimlarda materiya shakllarining murakkablashgan oʻzaro taʼsiriga tegishli maxsus krnuniyatlarni kimyo, geologiya, biologiya singari ayrim tabiiy fanlar oʻrganadi. Binobarin, fizika fani bilan boshka tabiiy Batafsil…

Til o’rganmoqchi bo’lganlar uchun maslahatlar

Чет тилини мукаммал ўрганишни истаган ҳар бир инсон уни ўзи мустақил тарзда ҳам ўзлаштирса бўлади. Аммо бунинг учун инсон психологик жиҳатдан тил ўрганишга тайёр бўлмоғи лозим. Хорижий тилни ўрганиш учун кишидан озгина қунт, мустаҳкам ирода ва тартибга асосланган кун режаси талаб этилади. Като Ломб кимё соҳасини эгаллаганлигига қарамай, дунёнинг энг биринчи синхрон таржимонларидан ҳисобланган. У 8 тилни бемалол, қийинчиликсиз таржима қилган ва 16 тилда эса эркин мулоқот қила олган. У даврларда аудио дисклар ҳам, қулоқчинлар ҳам, скайп, интернет тармоқлари ҳам, Batafsil…